دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 76، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-257 
5. صبر مادر و پرخاشگری کودک: نقش میانجی استرس والدگری

صفحه 92-107

مرضیه صادق زاده؛ لیلا شاملی؛ فرهاد خرمایی


10. مروری نظام‌مند بر قابلیت‌های دانشگاه نسل سوم

صفحه 183-217

زعیمه نعمت الهی؛ حبیب الله رعنایی کردشولی؛ مسلم علی محمد لو؛ قاسم سلیمی


11. شناسایی مؤلفه‌های ساختار مطلوب دانشگاه: بسترسازی برای یادگیری پوی‏ پا

صفحه 218-238

فرهاد احمدی اصل؛ سکینه شاهی؛ یداله مهرعلی زاده؛ مقصود فراستخواه


12. طراحی مدل عوامل مؤثر بر گرایش دانش‌آموزان دبستانی به ورزش: یک پژوهش آمیخته

صفحه 239-257

هادی قنبری؛ ناهید شتاب بوشهری؛ پروانه شفیع نیا؛ یداله مهرعلیزاده