راهنمای نویسندگان

نویسندگان محترم

با سلام

به استحضار می رساند که راهنمای نویسندگان در دو بخش راهنمای فنی و راهنمای علمی تدوین شده است. هم چنین در ادامه برخی نکات قابل توجه پیش از ارسال مقالات یادآوری می شود.

 1. مقالات دریافت شده توسط مجله علمی پژوهشی مطالعات آموزش و یادگیری، نخست به وسیله‌ی هیات تحریریه بررسی خواهند شد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شوند، برای ارزیابی به سه نفر داور صاحب نظر، ارسال خواهند شد. برای حفظ بی‌طرفی، نویسندگان محترم باید اسامی نویسندگان را در فایلی جداگانه ارسال نمایند و از درج نام نویسندگان در اصل مقاله جدا خوداری نمایند، در غیر این صورت مقاله، وارد فرایند داوری نخواهد شد.
 2. هیات تحریریه‌ی مجله در رد یا قبول و نیز حک و اصلاح مقاله‌ها آزاد است.
 3. مسوولیت مطالب مقاله‌ها از هر نظر بر عهده‌ی نویسنده است.
 4. مقاله‌های ارسال شده نباید قبلاً در مجله‌ای دیگر یا در مجموعه مقاله‌ها، سمینارها و مجامع علمی به چاپ رسیده یا همزمان برای چاپ به جای دیگری سپرده شده باشد. در این راستا، نویسندگان محترم هنگام ارسال مقاله، نامه‌ای مبنی بر این‌که مقاله‌ی خود را برای چاپ به مجله‌ای دیگر ارسال ننموده‌اند، در سامانه بارگذاری نمایند. در غیر این‌صورت، مجله از ارسال مقاله برای داوری معذور خواهد بود.
 5. به منظور پرهیز از طولانی شدن فرایند بررسی مقاله، پیش از بارگذاری مقاله در سامانه مجله، به راهنمای فنی و علمی تدوین مقالات مراجعه نمایید.

         6. این مجله طبق مصوبه­ هیأت تحریریه­ بابت پذیرش و چاپ هر مقاله جمعاً مبلغ 5000000 ریال در دو نوبت به شرح زیر دریافت می کند:

الف) برای مقالاتی که در جلسه هیأت تحریریه مجله از لحاظ موضوعی پذیرفته شده و تعیین داور می شوند، برای ارسال به داوری مبلغ 1000000 ریال بابت هزینه داوری دریافت می شود.

مبلغ فوق هیچگونه تعهدی برای پذیرش و چاپ مقاله برای مجله ایجاد نخواهد کرد و صرفاً برای تأمین حق الزحمه داوری می باشد که پس از دریافت فیش واریزی این مبلغ، مقاله به داوران ارسال خواهد شد.

ب) از نویسندگان مقالاتی که پس از طی مراحل داوری پذیرش گرفته و در نوبت چاپ قرار می گیرند، مبلغ 4000000 ریال (بابت هزینه ویراستاری و حق چاپ در مجله) دریافت می شود و پس از دریافت فیش واریزی این مبلغ، مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

مبالغ یاد شده باید به شماره حساب 5698759782 بانک ملت به نام دانشگاه شیراز (با شماره شناسه2400080204100 )، واریز شود. (حتماً شماره مقاله و نام مجله نیز قید شود) و رسید واریزی را به شماره 07136460245 فاکس و یا پس از اسکن، از طریق سامانه مجله ارسال شود.

 

راهنمای فنی تدوین مقالات

 1. لطفا صرفا تنها سه فایل برای نشریه ارسال فرمایید: مقاله اصلی بدون نام نوینسدگان، نام نویسندگان، تعهدنامه.
 2. مقاله نباید بیش از 20 صفحه و مقاله‌ی کوتاه، بیش از 10 صفحه‌ی تایپ شده باشد.
 3. متن مقاله با فاصله‌ی 1 سانتی متر بین خطوط (single) نگارش شوند.
 4. مقالات در word 2013 و با رعایت حاشیه چپ و راست صفحه ازمتن : 25/4، حاشیه پایین صفحه از متن: 4،  حاشیه بالای صفحه از متن: 19/4 تایپ و تنظیم گردد.
 5. در ابتدای شروع هر پاراگراف لازم است نیم سانت (05/0) تو رفتگی رعایت شود.
 6. برای نوشتن کلمات مرکب یا بعضی افعال و واژگان مشابه از نیم­فاصله استفاده شود.
 7. اعدادی که اعشار دارند به جای ممیز از / استفاده شود و نقطه گذاشته نشود.
 8. ‌عنوان جدول‌ها به صورت روشن و گویا در بالای آن‌ها ذکر گردند. اگر جدولی اقتباسی است، نشانی آن در زیر جدول داده شود.
 9. تصاویر و یا نمودارها در برگ‌های جداگانه رسم و به صورت مجزا از جدول‌ها شماره‌گذاری گردند.
 10. عنوان‌های اصلی مقاله در وسط صفحه، با خط درشت و سیاه آورده شوند. عنوان‌های فرعی با حروف ریزتر نوشته و از سر سطر آغاز شوند و سطر مجزایی تشکیل دهند. عنوان‌های جزیی‏تر از سر سطر آغاز و با دیگر مطالب در یک سطر آورده شوند.
 11. عنوان مقاله به صورت b lotus 14 bold وسط صفحه باشد.
 12. اسامی نویسندگان به صورت b lotus 12 bold وسط صفحه باشد.
 13. عناوین مقاله (چکیده، مقدمه و...): b lotus 14 bold باشد.
 14. متن چکیده با فونت b lotus 12 باشد.
 15. پاورقی با فونتb lotus 10  باشد.

*نویسندگان محترم می توانند جهت تسهیل در نگارش مقاله با فرمت مجله، فایل مربوط به آن را از اینجا دانلود کنند.

 

راهنمای علمی تدوین مقالات

 

 1. فرمت منبع نویسی به صورت APA تدوین شود (منابع درون و برون متنی)
 2. چکیده فارسی بین 200 تا حداکثر 400 واژه و منطبق بر معیارهای APA، شامل هدف، روش، یافته ها و نتیجه گیری باشد. لطفا از ذکر نتایج عددی در چکیده خودداری شود.
 3. چکیده انگلیسی منطبق بر چکیده فارسی حداکثر 400 کلمه و منطبق بر معیارAPA، شامل هدف، روش، یافته و نتیجه گیری باشد.
 4. چکیده انگلیسی پیش از ارسال بایستی توسط یک ویراستار متخصص اصلاح شده باشد.
 5. نوشته باید ساختار لازم مقاله‌ی علمی را داشته باشد. برای نمونه، یک مقاله‌ی تجربی باید دست کم دارای مقدمه، شیوه‌ی پژوهش، یافته‌ها و تحلیل، نتیجه‌گیری، یادداشت‌ها و منابع باشد.
 6. یادداشت‌ها، برابر مفاهیم و همچنین نام‌های خارجی با ذکر شماره در داخل متن، در پایین همان صفحه آورده شود.
 7. هرگونه سپاسگزاری از افراد یا موسسات در پایان مقاله قبل از یادداشت‌ها آورده شود.

در پایان به نویسندگان محترم توصیه می شود برای پرهیز از دوباره کاری، حتما مقاله در قالب مجله ساماندهی و عنوان بندی شود. برای این منظور رجوع به شماره های اخیر مجله و الگو برداری از مقالات چاپ شده مفید یاری گر نویسندگان محترم خواهد بود.

با تشکر