تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 25
تعداد نویسندگان 541
تعداد مشاهده مقاله 413,585
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 437,632
نسبت مشاهده بر مقاله 1846.36
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1953.71
تعداد داوران 202

درباره مجله

مجله‌ی مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیراز دوفصلنامه ای است که هدف آن بسترسازی پژوهشی برای شناخت دقیق‌تر از تربیت انسانی است. از این رو، هرگونه مقاله‌ای که در یکی از گرایش‌های آموزش و یادگیری در علوم تربیتی نوشته شود و پژوهشی بدیع و ارزشمند باشد، برای بررسی و چاپ احتمالی پذیرفته می‌شود.

 

══════════════════════════════════════════════════════

اطلاعات مجله

توالی انتشار:                               دو فصلنامه 

وضعیت چاپ:                             الکترونیکی

ناشر:                                          دانشگاه شیراز

آدرس:                                      شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم‌تربیتی‌و‌ روانشناسی

کد پستی:                                   84759- 71946

تلفن:                                         36134619-071

نمابر:                                         36460245-071

رایانامه:                                     learn-inst@shirazu.ac.ir

وب سایت:                                https://jsli.shirazu.ac.ir

زمان بررسی اولیه:                      دو هفته

زمان داوری:                              میانگین 4 تا 6 ماه

نوع داوری:                                دوسو ناشناس

دسترسی آزاد:                            بله

زبان:                                        فارسی 

چکیده:                                     فارسی/انگلیسی 

هزینه داوری:                             1500000 ریال

هزینه انتشار:                             3500000 ریال 

شیوه منبع نویسی:                     APA ویرایش ششم

حوزۀ تخصصی انتشار:                آموزش و یادگیری

 

 

══════════════════════════════════════════════════════

اطلاعیه

به موجب نامه شماره 10234/3 مورخ 17/12/1387 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه‌ی «علمی- پژوهشی» به مجله‌ی مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیـراز اعطا شده است.

 

  ══════════════════════════════════════════════════════

توجه:

لطفاً نویسندگان محترم حتماً پیش از اقدام به ارسال مقاله راهنمای تدوین مقالات و ضوابط نگارش مقاله در این نشریه (در قسمت راهنمای نویسندگان) را مطالعه نموده و با توجه به موارد ذکر شده اقدام به ثبت مقاله نمایند. در ضمن تکمیل و امضای فرم تعهد و بارگذاری تصویر آن ضروری است. 

هم چنین، توجه فرمایید که اسامی و ترتیب نویسندگان مقاله که در سامانه وارد می شود با فایل مشخصات نویسندگان و فرم تعهد نویسندگان کاملا یکسان باشد. در صورت وجود هرگونه ناهماهنگی، ملاک مجله برای وارد نمودن اسامی نویسندگان در مقاله های زیر چاپ، فایل مشخصات نویسندگان خواهد بود.

══════════════════════════════════════════════════════

 

 مجله مطالعات آموزش و یادگیری، با تبعیت از آیین‌نامه نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت حفظ حقوق مالکیت معنوی آثار نویسندگان و پژوهشگران از سامانه همانندجوی همیاب سیناوب  استفاده می‌کند. 

 

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 84، شهریور 1402، صفحه 1-248 

اثربخشی آموزش زبان بدن بر طرح‌واره ‌های شکست و نقص در دانشجویان دارای افت تحصیلی

صفحه 143-159

10.22099/jsli.2023.7189

ریحانه محجل کفشدوز؛ شهریار یارمحمدی واصل؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ حسین محققی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر کارشناس نشریه ویراستار انگلیسی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان