6c7829deadcb93f

 

به موجب نامه شماره 10234/3 مورخ 17/12/1387 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه‌ی «علمی- پژوهشی» به مجله‌ی مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیـراز اعطا شده است.

 

هدف از انتشار مجله‌ی مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیراز، بسترسازی پژوهشی برای شناخت دقیق‌تر از تربیت انسانی است. از این رو، هرگونه مقاله‌ای که در یکی از گرایش‌های آموزش و یادگیری در علوم تربیتی نوشته شود و پژوهشی بدیع و ارزشمند باشد، برای بررسی و چاپ احتمالی پذیرفته می‌شود.

 

لطفاً نویسندگان محترم حتماً پیش از اقدام به ارسال مقاله راهنمای تدوین مقالات و ضوابط نگارش مقاله در این نشریه (در قسمت راهنمای نویسندگان) را مطالعه نموده و با توجه به موارد ذکر شده اقدام به ثبت مقاله نمایند. در ضمن تکمیل و امضای فرم تعهد و بارگذاری تصویر آن ضروری است.

 

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 82، شهریور 1401، صفحه 1-263 

تأثیر آموزش خودشفقت‌ورزی بر فرایندهای تصمیم‌گیری اخلاقی نوجوانان دختر

صفحه 163-184

10.22099/jsli.2022.6746

حمیرا سپاسیان؛ بهرام جوکار؛ راضیه شیخ الاسلامی؛ مسعود حسین چاری


ابر واژگان