دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 85، اسفند 1402، صفحه 1-308 
ذهن‌آگاهی و بهزیستی روان‌شناختی: واسطه‌گری عزت نفس

صفحه 166-143

10.22099/jsli.2024.7397

سمیه بهمئی؛ احسان کشت‌ورز کندازی؛ رضا زارعی؛ محمدکاظم زراعت‌کار