موضوعات = آموزش و یادگیری
تعداد مقالات: 78
26. تاثیر آموزش هوش معنوی بر میزان گرایش به تفکر انتقادی و خلاقیت هیجانی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-205

مریم نمازیان؛ افسانه توحیدی؛ مسعود باقری


27. رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و ارزش مدرسه با سرزندگی تحصیلی: نقش میانجی درآمیزی با کار مدرسه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-24

مرتضی مرادی؛ سیروس عالیپور؛ حمید طریفی حسینی؛ مینا عباسیان


28. فراتحلیل اثربخشی روش‌های تدریس فعال بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-55

فیروز محمودی؛ فرزانه صادقی


29. نقش علّی الگوهای ارتباطی خانواده در خودکارآمدی و تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 94-110

حبیب الله نادری؛ فرهاد خرمایی؛ عباس اکبری؛ مصطفی صبری


30. بررسی ویژگی‌های روانسنجی فرم کوتاه اندازه‌گیری بازتاب اخلاق اجتماعی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 168-188

محمد مهدی تیموری آسفیچی؛ فریبا خوشبخت؛ قربان همتی علمدارلو؛ علی تیموری آسفیچی؛ حسین اعتمادی


31. معنا و مبنای دیالوگ در جنبش فلسفه برای کودکان: کوششی در تدوین نظریه یادگیری و آموزش دیالوجیک

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 56-93

مرتضی خسرونژاد؛ سودابه شکراله زاده


32. بی صداقتی تحصیلی و باورهای شناخت‌شناسی: وارسی نقش تعدیل‌گری جنسیت

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-130

جلیل اعتماد؛ بهرام جوکار


33. رابطه سبک‌های یادگیری و روحیه پژوهشگری دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 230-244

مریم شفیعی سروستانی؛ جعفر جهانی؛ سید روح الله موسوی پور


34. رابطه‌ی جهت‌گیری ارتباطی خانواده و نگرش نسبت به خلاقیت با نقش میانجی انگیزش تحصیلی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-121

قوام ملتفت؛ سمیه ساداتی فیروزآبادی؛ حمیده اداوی


35. بررسی و مقایسه‌ی سطح استقلال کاری درک شده‌ی معلمان در مدارس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 146-172

ناصر شیربگی؛ کیوان بلندهمتان؛ پروین تدین سنگانی


36. رابطه‌ی خوش‌بینی و آشفتگی روان‌شناختی در دانشجویان: نقش میانجی‌گر کنترل تحصیلی آگاهانه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-19

ساره فردافشاری؛ حسین پورشهریار؛ امید شکری؛ جلیل فتح آبادی


37. رابطه‌ی ساختاری نقش گروه‌های آموزشی با کیفیت عملکرد معلمان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 37-58

سکینه جعفری؛ حسین دامغانیان؛ فاطمه عبدشریفی


39. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی مقیاس خودکارآمدی خلاقیت در معلمان مدارس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-104

افضل اکبری بلوطبنگان؛ علی محمد رضایی؛ عمادالدین احراری


41. اثر پیش‌بینی‌کنندگی خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی بر اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه‌ای تعلل‌ورزی تحصیلی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 122-145

حمیده دیانت؛ علی محمد رضایی؛ سیاوش طالع پسند؛ محمدعلی محمدی فر


42. رابطه‌ی تاب‌آوری، امیدواری و هوش هیجانی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 50-67

مجید صدوقی؛ محمدرضا تمنایی فر؛ جمیله ناصری


44. بررسی رابطه‌ی بین نیاز‌های اساسی روان‌شناختی و اضطراب آمار دانشجویان رشته‌ی روان‌شناسی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-22

سیدموسی گلستانه؛ ثریا پیرمردوند چگینی


46. ارزیابی نقش عامل فردی در انتقال اثربخش آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان به محیط کار

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-128

اباصلت خراسانی؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ زینب مختاری


47. روش تدریس معلمان تربیت بدنی به مثابه‌ی پیش‌بین انگیزه‌ی پیشرفت دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-141

حسین علیمحمدی؛ مهدی سهرابی؛ علیرضا صابری


48. تأثیر آموزش ترکیبی بر موفقیت و رضایت فراگیران نظام آموزش فنی و حرفه-ای

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-108

مهدی محمدی؛ رحمت اله مرزوقی؛ قاسم سلیمی؛ سیروس منصوری


49. بررسی اعتبار نمرات سوابق تحصیلی، نمرات آزمون سراسری و نمرات ترکیبی در پذیرش دانشجویان با استفاده از تئوری تعمیم پذیری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 92-121

سلیمان ذوالفقارنسب؛ غلامرضا یادگارزاده؛ احسان جمالی؛ ابراهیم خدایی


50. نقش سبک‌های اسنادی در هیجان‌های خودآگاه شرم و گناه در دانش آموزان دوره ابتدایی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-18

نرجس عباسی؛ فریده سادات حسینی؛ سید موسی گلستانه