نویسنده = افسانه توحیدی
تعداد مقالات: 2
1. حمایت اجتماعی و انگیزش تحصیلی: نقش واسطه‌ای باورهای خودکارآمدی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 54-74

الهه رضایی؛ افسانه توحیدی؛ سید محمدحسین موسوی نسب


2. تاثیر آموزش هوش معنوی بر میزان گرایش به تفکر انتقادی و خلاقیت هیجانی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-205

مریم نمازیان؛ افسانه توحیدی؛ مسعود باقری