موضوعات = مطالعات روانشناسی تربیتی و یادگیری
تعداد مقالات: 46
1. تعامل استاد - دانشجو و رابطۀ آن با رشد مهارت‌های شناختی دانشجویان

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-20

حلیمه رستمی نسب؛ اصغر سلطانی؛ مسعود فضیلت پور


2. تأثیر آموزش مهارت زبان بدن بر مهارت های ارتباطی دانش‌آموزان مبتلاء به آسیب بینایی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 175-193

حسن گریباوی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ سعید رضایی


3. نقش تصاویر و ژست‌ها به عنوان کمک‌کننده‌های غیرکلامی در یادگیری لغت زبان انگلیسی در دختران و پسران پیش‌دبستانی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 128-145

کوکب خلیلی پاجی؛ سیاوش طالع پسند؛ فرحناز کیان ارثی


4. رابطه ارزش‌های فرهنگی با نشاط ذهنی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 108-127

شیلان کاملی؛ فریده یوسفی


5. صبر مادر و پرخاشگری کودک: نقش میانجی استرس والدگری

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 92-107

مرضیه صادق زاده؛ لیلا شاملی؛ فرهاد خرمایی


6. اثر بخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر غرقگی و ثبات قدم دانش‌آموزان دختر دورۀ دوم متوسطه

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 70-91

شکوفه رحیم پور؛ مژگان عارفی؛ غلام رضا منشئی


7. فراتحلیلِ رابطۀ بین هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با خودکارآمدی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-69

مسلم امیری؛ جواد مصرآبادی


8. نقش واسطه‌ای عدم‌ درگیری اخلاقی در رابطۀ بین هویت اخلاقی و رفتار غیرمولد تحصیلی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 26-44

خاتون محمودنژاد؛ راضیه شیخ الاسلامی


10. اثربخشی کتاب‌درمانی تحولی بر مهارت ‌اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 146-162

مهدی رحیمی؛ مهدیه آرایی؛ مریم زارع


11. تبیین دلزدگی تحصیلی دانش‌آموزان با توجه به ادراک از محیط یادگیری و میانجی‌گری ارزش تکلیف

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-32

محمدآقا دلاورپور؛ مسعود حسینچاری


12. مقایسه اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی و حل مسئله بر خودکارآمدی ادراک شده دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 142-164

ناصر منتظر؛ یارعلی دوستی؛ رمضان حسن زاده؛ قدرت اله عباسی


13. مقایسه اثربخشی آموزش به روش الگوی پیش‌سازمان‌دهنده، سکوسازی و سنتی بر میزان تاب‏ آوری تحصیلی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-141

عزت اله قدم پور؛ مسعود صادقی؛ مهدی یوسف وند؛ سبحان ملکی؛ هومن رجبی


14. تأثیر بازی‌های حرکتی خلاق بر مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان 4 تا 6 سال

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 219-236

کفایت علی‌خانی؛ ربابه رستمی؛ محبوبه البرزی


15. رابطۀ ساختاری تعامل معلم-دانش‌آموز، درگیری تحصیلی و سازگاری دانش‌آموزان با مدرسه

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 75-99

حیدر محمدی باغملایی؛ فریده یوسفی


18. طراحی چارچوب ارزشیابی تلفیقی پیشرفت تحصیلی در دوره اوّل متوسطه نظام جمهوری اسلامی ایران: پژوهشی کیفی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 100-122

مهدی محمدی؛ جعفر جهانی؛ مریم شفیعی سروستانی؛ قاسم سلیمی؛ مجید کوثری


19. حمایت اجتماعی و انگیزش تحصیلی: نقش واسطه‌ای باورهای خودکارآمدی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 54-74

الهه رضایی؛ افسانه توحیدی؛ سید محمدحسین موسوی نسب


20. ارائه مدل ساختاری اهداف پیشرفت و انگیزش تحصیلی با مشغولیت تحصیلی: میانجی‌گری هیجان‌های پیشرفت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-53

نگین همتی؛ ناصر نوشادی؛ فریبرز نیکدل


21. بی صداقتی تحصیلی و باورهای شناخت‌شناسی: وارسی نقش تعدیل‌گری جنسیت

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-130

جلیل اعتماد؛ بهرام جوکار


22. رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و ارزش مدرسه با سرزندگی تحصیلی: نقش میانجی درآمیزی با کار مدرسه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-24

مرتضی مرادی؛ سیروس عالیپور؛ حمید طریفی حسینی؛ مینا عباسیان


23. معنا و مبنای دیالوگ در جنبش فلسفه برای کودکان: کوششی در تدوین نظریه یادگیری و آموزش دیالوجیک

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 56-93

مرتضی خسرونژاد؛ سودابه شکراله زاده


24. نقش علّی الگوهای ارتباطی خانواده در خودکارآمدی و تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 94-110

حبیب الله نادری؛ فرهاد خرمایی؛ عباس اکبری؛ مصطفی صبری


25. بررسی ویژگی‌های روانسنجی فرم کوتاه اندازه‌گیری بازتاب اخلاق اجتماعی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 168-188

محمد مهدی تیموری آسفیچی؛ فریبا خوشبخت؛ قربان همتی علمدارلو؛ علی تیموری آسفیچی؛ حسین اعتمادی