کلیدواژه‌ها = راهبردهای خودگردانی یادگیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش واسطه ای هیجان های تحصیلی در ارتباط میان اهداف پیشرفت و راهبردهای خودگردانی یادگیری: ارائه الگوی ساختاری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 113-136

فریبرز نیکدل؛ پروین کدیور؛ ولی‌اله فرزاد؛ مهدی عرب‌زاده؛ جواد کاوسیان