کلیدواژه‌ها = راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و خلاقیت با پیشرفت ریاضی در دانش‌آموزان تیزهوش اصفهان

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 65-85

محمد‌باقر کجباف؛ جمال عاشوری؛ محمد عاشوری