کلیدواژه‌ها = روان‌شناسی مثبت‌نگر
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر غرقگی و ثبات قدم دانش‌آموزان دختر دورۀ دوم متوسطه

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 70-91

شکوفه رحیم پور؛ مژگان عارفی؛ غلام رضا منشئی