کلیدواژه‌ها = فرهنگ یادگیری
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی فرهنگ یادگیری دانشجویان رشته‌های علوم انسانی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 131-167

زهرا معارفوند؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ زهرا صباغیان