کلیدواژه‌ها = اعتبار
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی مقیاس خودکارآمدی خلاقیت در معلمان مدارس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-104

افضل اکبری بلوطبنگان؛ علی محمد رضایی؛ عمادالدین احراری