کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعداد مقالات: 1
1. بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند از منظر ارزشیابی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-20

علی اکبر دولتی؛ لاله جمشیدی؛ علی اکبر امین بیدختی