کلیدواژه‌ها = روایی
تعداد مقالات: 5
1. تاب‌آوری اخلاقی تحصیلی: از مفهوم سازی تا سنجش

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 88-114

سمیرا راهپیما؛ بهرام جوکار؛ مسعود حسینچاری؛ فرهاد خرمائی


2. بررسی ویژگی‌های روانسنجی فرم کوتاه اندازه‌گیری بازتاب اخلاق اجتماعی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 168-188

محمد مهدی تیموری آسفیچی؛ فریبا خوشبخت؛ قربان همتی علمدارلو؛ علی تیموری آسفیچی؛ حسین اعتمادی


3. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی مقیاس خودکارآمدی خلاقیت در معلمان مدارس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-104

افضل اکبری بلوطبنگان؛ علی محمد رضایی؛ عمادالدین احراری


5. بررسی ساختار عاملی، پایایی، روایی همگرا و روایی تشخیصی مقیاس سنجش روابط همگنان (PRQ)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 63-83

راضیه طباییان؛ شعله امیری؛ حسین مولوی