کلیدواژه‌ها = ساختار عاملی
تعداد مقالات: 3
2. مطالعه روان سنجی پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 45-61

امید شکری؛ سعید طولابی؛ زیبا غنایی؛ علی تقوایی نیا؛ کیوان کاکابرایی؛ خدیجه فولادوند


3. بررسی ساختار عاملی، پایایی، روایی همگرا و روایی تشخیصی مقیاس سنجش روابط همگنان (PRQ)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 63-83

راضیه طباییان؛ شعله امیری؛ حسین مولوی