نویسنده = هادی قنبری
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل عوامل مؤثر بر گرایش دانش‌آموزان دبستانی به ورزش: یک پژوهش آمیخته

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 239-257

هادی قنبری؛ ناهید شتاب بوشهری؛ پروانه شفیع نیا؛ یداله مهرعلیزاده