نویسنده = سلیمان ذوالفقارنسب
تعداد مقالات: 2
1. پایایی معیارهای پذیرش دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت در ایران: رویکردی بر مبنای تئوری تعمیم‌پذیری

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 249-276

سلیمان ذوالفقارنسب؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احسان جمالی


2. بررسی اعتبار نمرات سوابق تحصیلی، نمرات آزمون سراسری و نمرات ترکیبی در پذیرش دانشجویان با استفاده از تئوری تعمیم پذیری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 92-121

سلیمان ذوالفقارنسب؛ غلامرضا یادگارزاده؛ احسان جمالی؛ ابراهیم خدایی