نویسنده = جلیل فتح آبادی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه‌ی خوش‌بینی و آشفتگی روان‌شناختی در دانشجویان: نقش میانجی‌گر کنترل تحصیلی آگاهانه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-19

ساره فردافشاری؛ حسین پورشهریار؛ امید شکری؛ جلیل فتح آبادی