نویسنده = بیژن عبدالهی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ی کیفی نیازها و روش‌های توسعه ی حرفه ای مدیران مدارس

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-62

علی اصغر حیات؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمیدرضا آراسته