نویسنده = اباصلت خراسانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نقش عامل فردی در انتقال اثربخش آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان به محیط کار

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-128

اباصلت خراسانی؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ زینب مختاری