نویسنده = ابراهیم ریحانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی در موقعیت‌های طرح ‌مسئله ریاضی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-93

ابراهیم ریحانی؛ شهرناز بخشعلی‌زاده؛ مجتبی اسکندری