دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 74، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-244 
6. آسیب شناسی فرهنگ یادگیری دانشجویان رشته‌های علوم انسانی

صفحه 131-167

زهرا معارفوند؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ زهرا صباغیان


7. بررسی ویژگی‌های روانسنجی فرم کوتاه اندازه‌گیری بازتاب اخلاق اجتماعی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی

صفحه 168-188

محمد مهدی تیموری آسفیچی؛ فریبا خوشبخت؛ قربان همتی علمدارلو؛ علی تیموری آسفیچی؛ حسین اعتمادی


10. رابطه سبک‌های یادگیری و روحیه پژوهشگری دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

صفحه 230-244

مریم شفیعی سروستانی؛ جعفر جهانی؛ سید روح الله موسوی پور