بررسی نقش همدلی و باورهای ماکیاولیستی در کفایت و عدم‌کفایت اجتماعی دانش‌آموزان نه تا دوازده ساله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز

2 دانشیار بخش روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز

کلیدواژه‌ها