تعداد مقالات: 128
101. رابطه‌ی جهت‌گیری ارتباطی خانواده و نگرش نسبت به خلاقیت با نقش میانجی انگیزش تحصیلی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-121

قوام ملتفت؛ سمیه ساداتی فیروزآبادی؛ حمیده اداوی


102. آسیب شناسی فرهنگ یادگیری دانشجویان رشته‌های علوم انسانی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 131-167

زهرا معارفوند؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ زهرا صباغیان


103. مقایسه اثربخشی آموزش به روش الگوی پیش‌سازمان‌دهنده، سکوسازی و سنتی بر میزان تاب‏ آوری تحصیلی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-141

عزت اله قدم پور؛ مسعود صادقی؛ مهدی یوسف وند؛ سبحان ملکی؛ هومن رجبی


104. رابطه ارزش‌های فرهنگی با نشاط ذهنی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 108-127

شیلان کاملی؛ فریده یوسفی


105. ارائه الگویی علّی- تجربی از ارتباط بین یادگیری عاطفی- اجتماعی و موفقیّت تحصیلی در نوجوانان دبیرستانی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 135-161

حبیب اله نصیری؛ مرتضی لطیفیان؛ فریده یوسفی


106. طراحی و اجرای برنامه‌ی آموزشی مبتنی بر یادگیری موقعیتی و تعیین اثر مداخله‌ای آن بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 131-152

فخرالزمان نعیمی حسینی؛ حسین زارع؛ محمود هرمزی؛ فرهاد شقاقی؛ محمدحسین کاوه


107. مدل‌ علّی تأثیر انگیزش تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی با نقش واسطه‌ای اهمال‌کاری دانشجویان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 126-152

کاظم برزگر بفرویی؛ مرجان دربیدی؛ حمیده همتی


108. اثربخشی آموزش حل مسئله بر خودتعیینی در دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 142-161

شیرین مجاور؛ سوسن جباری


109. رابطه ی هویت اخلاقی با بی‌صداقتی تحصیلی: بررسی نقش تعدیلی جنسیت

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-162

بهرام جوکار؛ مرجان حق‌نگهدار


110. روش تدریس معلمان تربیت بدنی به مثابه‌ی پیش‌بین انگیزه‌ی پیشرفت دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-141

حسین علیمحمدی؛ مهدی سهرابی؛ علیرضا صابری


111. اثر پیش‌بینی‌کنندگی خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی بر اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه‌ای تعلل‌ورزی تحصیلی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 122-145

حمیده دیانت؛ علی محمد رضایی؛ سیاوش طالع پسند؛ محمدعلی محمدی فر


112. بررسی ویژگی‌های روانسنجی فرم کوتاه اندازه‌گیری بازتاب اخلاق اجتماعی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 168-188

محمد مهدی تیموری آسفیچی؛ فریبا خوشبخت؛ قربان همتی علمدارلو؛ علی تیموری آسفیچی؛ حسین اعتمادی


113. مقایسه اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی و حل مسئله بر خودکارآمدی ادراک شده دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 142-164

ناصر منتظر؛ یارعلی دوستی؛ رمضان حسن زاده؛ قدرت اله عباسی


114. نقش تصاویر و ژست‌ها به عنوان کمک‌کننده‌های غیرکلامی در یادگیری لغت زبان انگلیسی در دختران و پسران پیش‌دبستانی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 128-145

کوکب خلیلی پاجی؛ سیاوش طالع پسند؛ فرحناز کیان ارثی


115. بررسی اثربخشی آموزش یادگیری مشارکتی از نوع جیگ‌ساو بر خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 153-178

سیده زهرا هاشمی؛ علی خالق خواه؛ علی رضایی شریف؛ عادل زاهد بابلان


117. بررسی و مقایسه‌ی سطح استقلال کاری درک شده‌ی معلمان در مدارس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 146-172

ناصر شیربگی؛ کیوان بلندهمتان؛ پروین تدین سنگانی


118. تاثیر آموزش هوش معنوی بر میزان گرایش به تفکر انتقادی و خلاقیت هیجانی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-205

مریم نمازیان؛ افسانه توحیدی؛ مسعود باقری


120. اثربخشی کتاب‌درمانی تحولی بر مهارت ‌اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 146-162

مهدی رحیمی؛ مهدیه آرایی؛ مریم زارع


121. تاثیر آموزش خلاقیت بر عوامل شناختی مرتبط با خلاقیت: گزارشی از طرح مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در فارس

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 206-229

حسین میهمی؛ پوریا داسمه؛ محمد رامین باستان


123. تأثیر رویکرد آموزشی تدریس بازی برای فهم (TGFU) بر یادگیری مهارت‏ های ورزشی دانش‏ آموزان دورۀ اول متوسطه در درس تربیت بدنی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 163-182

مهدی محمدی؛ امید سلیمانی بالاوی؛ جعفر جهانی؛ مریم شفیعی؛ فرهاد دریانوش


124. رابطه سبک‌های یادگیری و روحیه پژوهشگری دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 230-244

مریم شفیعی سروستانی؛ جعفر جهانی؛ سید روح الله موسوی پور


125. تأثیر بازی‌های حرکتی خلاق بر مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان 4 تا 6 سال

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 219-236

کفایت علی‌خانی؛ ربابه رستمی؛ محبوبه البرزی