تعداد مقالات: 128
26. مدل یابی رابطه ساختاری هوش هیجانی و شادکامی با واسطه گری خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 32-60

سمیه حسن نیا؛ بهرام صالح صدق پور؛ مجید ابراهیم دماوندی


27. پیش‌بینی ابعاد خودکارآمدی بر اساس الگوی ارتباطات خانوادگی و ساختار کلاس

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-48

ندا نیکنام؛ بهرام جوکار


33. فراتحلیل اثربخشی روش‌های تدریس فعال بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-55

فیروز محمودی؛ فرزانه صادقی


34. ارائه مدل ساختاری اهداف پیشرفت و انگیزش تحصیلی با مشغولیت تحصیلی: میانجی‌گری هیجان‌های پیشرفت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-53

نگین همتی؛ ناصر نوشادی؛ فریبرز نیکدل


35. نقش واسطه‌ای عدم‌ درگیری اخلاقی در رابطۀ بین هویت اخلاقی و رفتار غیرمولد تحصیلی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 26-44

خاتون محمودنژاد؛ راضیه شیخ الاسلامی


36. اعتبارسنجی مؤلفه‌های انتظارات دانشجویان دکتری از آموزش عالی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 21-49

مهان قلمکاری؛ محمد نوریان؛ عصمت مسعودی ندوشن؛ داریوش نوروزی


37. مطالعه روان سنجی پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 45-61

امید شکری؛ سعید طولابی؛ زیبا غنایی؛ علی تقوایی نیا؛ کیوان کاکابرایی؛ خدیجه فولادوند


38. بررسی کفایت شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس حمایت تحصیلی (نسخه‌ی فارسی)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 47-60

سیامک سامانی؛ محمدعلی جعفری


41. نقش ادراک والدینی و انگیزش تحصیلی در گرایش به تفکرانتقادی دانشجویان

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-64

مریم سالاری؛ حسین کارشکی؛ محمدسعید عبدخدایی


42. مقایسه خودپنداره ی تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری و عادی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-64

سجاد بشرپور؛ علی عیسی‌زادگان؛ عادل زاهد؛ لیلا احمدیان


45. بررسی اثربخشی روش دیوید مریل در آموزش ضمن خدمت معلمان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-70

زهرا فیروزی؛ مرتضی کرمی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ حسین کارشکی


46. مطالعه ی کیفی نیازها و روش‌های توسعه ی حرفه ای مدیران مدارس

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-62

علی اصغر حیات؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمیدرضا آراسته


47. نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت‌گیری پژوهشی دانشجویان در انگیزش پژوهشی آنان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 50-68

محسن حیدرزاده؛ بهروز مهرام؛ حسین کارشکی


48. ارزیابی فرآیندهای آموزشی فاوا- محور: یک چهارضلعی معیوب

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-67

علیرضا مقدم


49. رابطه‌ی تاب‌آوری، امیدواری و هوش هیجانی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 50-67

مجید صدوقی؛ محمدرضا تمنایی فر؛ جمیله ناصری


50. رابطه‌ی ساختاری نقش گروه‌های آموزشی با کیفیت عملکرد معلمان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 37-58

سکینه جعفری؛ حسین دامغانیان؛ فاطمه عبدشریفی