موضوعات = مطالعات مدیریت آموزشی و آموزش عالی
تعداد مقالات: 8
1. مروری نظام‌مند بر قابلیت‌های دانشگاه نسل سوم

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 183-217

زعیمه نعمت الهی؛ حبیب الله رعنایی کردشولی؛ مسلم علی محمد لو؛ قاسم سلیمی


2. شناسایی مؤلفه‌های ساختار مطلوب دانشگاه: بسترسازی برای یادگیری پوی‏ پا

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 218-238

فرهاد احمدی اصل؛ سکینه شاهی؛ یداله مهرعلی زاده؛ مقصود فراستخواه


4. بررسی اعتبار نمرات سوابق تحصیلی، نمرات آزمون سراسری و نمرات ترکیبی در پذیرش دانشجویان با استفاده از تئوری تعمیم پذیری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 92-121

سلیمان ذوالفقارنسب؛ غلامرضا یادگارزاده؛ احسان جمالی؛ ابراهیم خدایی


6. مدل‌ علّی تأثیر انگیزش تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی با نقش واسطه‌ای اهمال‌کاری دانشجویان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 126-152

کاظم برزگر بفرویی؛ مرجان دربیدی؛ حمیده همتی


7. مطالعه ی کیفی نیازها و روش‌های توسعه ی حرفه ای مدیران مدارس

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-62

علی اصغر حیات؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمیدرضا آراسته


8. مفهوم پردازی هویت حرفه ای اعضای هیات علمی؛ ارائه یک مدل کیفی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 100-123

معین فروتن؛ حمیده رشادت جو