موضوعات = آموزش و یادگیری
تعداد مقالات: 77
1. تعامل استاد - دانشجو و رابطۀ آن با رشد مهارت‌های شناختی دانشجویان

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-20

حلیمه رستمی نسب؛ اصغر سلطانی؛ مسعود فضیلت پور


2. صبر مادر و پرخاشگری کودک: نقش میانجی استرس والدگری

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 92-107

مرضیه صادق زاده؛ لیلا شاملی؛ فرهاد خرمایی


3. رابطه ارزش‌های فرهنگی با نشاط ذهنی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 108-127

شیلان کاملی؛ فریده یوسفی


4. اثربخشی کتاب‌درمانی تحولی بر مهارت ‌اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 146-162

مهدی رحیمی؛ مهدیه آرایی؛ مریم زارع


5. مروری نظام‌مند بر قابلیت‌های دانشگاه نسل سوم

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 183-217

زعیمه نعمت الهی؛ حبیب الله رعنایی کردشولی؛ مسلم علی محمد لو؛ قاسم سلیمی


6. تأثیر رویکرد آموزشی تدریس بازی برای فهم (TGFU) بر یادگیری مهارت‏ های ورزشی دانش‏ آموزان دورۀ اول متوسطه در درس تربیت بدنی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 163-182

مهدی محمدی؛ امید سلیمانی بالاوی؛ جعفر جهانی؛ مریم شفیعی؛ فرهاد دریانوش


7. فراتحلیلِ رابطۀ بین هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با خودکارآمدی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-69

مسلم امیری؛ جواد مصرآبادی


8. نقش واسطه‌ای عدم‌ درگیری اخلاقی در رابطۀ بین هویت اخلاقی و رفتار غیرمولد تحصیلی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 26-44

خاتون محمودنژاد؛ راضیه شیخ الاسلامی


9. نقش تصاویر و ژست‌ها به عنوان کمک‌کننده‌های غیرکلامی در یادگیری لغت زبان انگلیسی در دختران و پسران پیش‌دبستانی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 128-145

کوکب خلیلی پاجی؛ سیاوش طالع پسند؛ فرحناز کیان ارثی


11. اثر بخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر غرقگی و ثبات قدم دانش‌آموزان دختر دورۀ دوم متوسطه

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 70-91

شکوفه رحیم پور؛ مژگان عارفی؛ غلام رضا منشئی


12. شناسایی مؤلفه‌های ساختار مطلوب دانشگاه: بسترسازی برای یادگیری پوی‏ پا

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 218-238

فرهاد احمدی اصل؛ سکینه شاهی؛ یداله مهرعلی زاده؛ مقصود فراستخواه


13. حمایت اجتماعی و انگیزش تحصیلی: نقش واسطه‌ای باورهای خودکارآمدی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 54-74

الهه رضایی؛ افسانه توحیدی؛ سید محمدحسین موسوی نسب


14. ارائه مدل ساختاری اهداف پیشرفت و انگیزش تحصیلی با مشغولیت تحصیلی: میانجی‌گری هیجان‌های پیشرفت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-53

نگین همتی؛ ناصر نوشادی؛ فریبرز نیکدل


15. تبیین دلزدگی تحصیلی دانش‌آموزان با توجه به ادراک از محیط یادگیری و میانجی‌گری ارزش تکلیف

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-32

محمدآقا دلاورپور؛ مسعود حسینچاری


17. مقایسه اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی و حل مسئله بر خودکارآمدی ادراک شده دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 142-164

ناصر منتظر؛ یارعلی دوستی؛ رمضان حسن زاده؛ قدرت اله عباسی


18. رابطۀ ساختاری تعامل معلم-دانش‌آموز، درگیری تحصیلی و سازگاری دانش‌آموزان با مدرسه

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 75-99

حیدر محمدی باغملایی؛ فریده یوسفی


19. تأثیر بازی‌های حرکتی خلاق بر مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان 4 تا 6 سال

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 219-236

کفایت علی‌خانی؛ ربابه رستمی؛ محبوبه البرزی


21. مقایسه اثربخشی آموزش به روش الگوی پیش‌سازمان‌دهنده، سکوسازی و سنتی بر میزان تاب‏ آوری تحصیلی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-141

عزت اله قدم پور؛ مسعود صادقی؛ مهدی یوسف وند؛ سبحان ملکی؛ هومن رجبی


22. طراحی چارچوب ارزشیابی تلفیقی پیشرفت تحصیلی در دوره اوّل متوسطه نظام جمهوری اسلامی ایران: پژوهشی کیفی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 100-122

مهدی محمدی؛ جعفر جهانی؛ مریم شفیعی سروستانی؛ قاسم سلیمی؛ مجید کوثری


23. بی صداقتی تحصیلی و باورهای شناخت‌شناسی: وارسی نقش تعدیل‌گری جنسیت

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-130

جلیل اعتماد؛ بهرام جوکار


24. معنا و مبنای دیالوگ در جنبش فلسفه برای کودکان: کوششی در تدوین نظریه یادگیری و آموزش دیالوجیک

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 56-93

مرتضی خسرونژاد؛ سودابه شکراله زاده


25. آسیب شناسی فرهنگ یادگیری دانشجویان رشته‌های علوم انسانی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 131-167

زهرا معارفوند؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ زهرا صباغیان