کلیدواژه‌ها = اهداف پیشرفت
تعداد مقالات: 3
1. نقش اهداف پیشرفت و بازخورد معلم در درگیری تحصیلی دانش‌آموزان با واسطه‌گری خودگویی انگیزشی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 135-152

مریم زارع؛ هنگامه سارانی؛ مهدی رحیمی


2. ارائه مدل ساختاری اهداف پیشرفت و انگیزش تحصیلی با مشغولیت تحصیلی: میانجی‌گری هیجان‌های پیشرفت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-53

نگین همتی؛ ناصر نوشادی؛ فریبرز نیکدل


3. بررسی نقش واسطه ای هیجان های تحصیلی در ارتباط میان اهداف پیشرفت و راهبردهای خودگردانی یادگیری: ارائه الگوی ساختاری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 113-136

فریبرز نیکدل؛ پروین کدیور؛ ولی‌اله فرزاد؛ مهدی عرب‌زاده؛ جواد کاوسیان