کلیدواژه‌ها = آموزش ریاضی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عملکرد دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی در موقعیت‌های طرح ‌مسئله ریاضی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-93

ابراهیم ریحانی؛ شهرناز بخشعلی‌زاده؛ مجتبی اسکندری


2. بررسی سواد ریاضی دانش¬آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج و ارتباط آن با سبک شناختی ویتکین

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 87-102

مرضیه مولوی قلعه نی؛ مصطفی قادری؛ نعمت‌اله عزیزی