کلیدواژه‌ها = ادراک والدینی
تعداد مقالات: 1
1. نقش ادراک والدینی و انگیزش تحصیلی در گرایش به تفکرانتقادی دانشجویان

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-64

مریم سالاری؛ حسین کارشکی؛ محمدسعید عبدخدایی