کلیدواژه‌ها = عملکرد تحصیلی
تعداد مقالات: 8
1. نقش خوشه‌های اضطراب امتحان و سرزندگی تحصیلی در عملکرد تحصیلی دانشجویان: یک تحلیل خوشه‌ای

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 143-157

رامین حبیبی کلیبر؛ ابوالفضل فرید؛ صادق صیادی


2. رابطه‌ی تاب‌آوری، امیدواری و هوش هیجانی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 50-67

مجید صدوقی؛ محمدرضا تمنایی فر؛ جمیله ناصری


3. رابطه علّی باور خود کارآمدی معلم با عملکرد تحصیلی دانش آموزان با میانجی‌‌‌گری مدیریت کلاسی و رویکردهای تدریس

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-26

منیژه بواسحاقی؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ ذکراله مروتی


4. بررسی اثربخشی آموزش یادگیری مشارکتی از نوع جیگ‌ساو بر خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 153-178

سیده زهرا هاشمی؛ علی خالق خواه؛ علی رضایی شریف؛ عادل زاهد بابلان


7. بررسی تأثیر الگوی حل مساله بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در درس شیمی

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-21

غلامعلی احمدی؛ شوبو عبدالملکی