کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
تعداد مقالات: 3
1. رابطه‌ی تاب‌آوری، امیدواری و هوش هیجانی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 50-67

مجید صدوقی؛ محمدرضا تمنایی فر؛ جمیله ناصری


2. مدل یابی رابطه ساختاری هوش هیجانی و شادکامی با واسطه گری خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 32-60

سمیه حسن نیا؛ بهرام صالح صدق پور؛ مجید ابراهیم دماوندی