کلیدواژه‌ها = ساختار نامرئی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مؤلفه‌های ساختار مطلوب دانشگاه: بسترسازی برای یادگیری پوی‏ پا

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 218-238

فرهاد احمدی اصل؛ سکینه شاهی؛ یداله مهرعلی زاده؛ مقصود فراستخواه