کلیدواژه‌ها = تربیت بدنی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر رویکرد آموزشی تدریس بازی برای فهم (TGFU) بر یادگیری مهارت‏ های ورزشی دانش‏ آموزان دورۀ اول متوسطه در درس تربیت بدنی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 163-182

مهدی محمدی؛ امید سلیمانی بالاوی؛ جعفر جهانی؛ مریم شفیعی؛ فرهاد دریانوش


2. روش تدریس معلمان تربیت بدنی به مثابه‌ی پیش‌بین انگیزه‌ی پیشرفت دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-141

حسین علیمحمدی؛ مهدی سهرابی؛ علیرضا صابری