کلیدواژه‌ها = یادگیری سیار
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آموزش ترکیبی بر موفقیت و رضایت فراگیران نظام آموزش فنی و حرفه-ای

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-108

مهدی محمدی؛ رحمت اله مرزوقی؛ قاسم سلیمی؛ سیروس منصوری