کلیدواژه‌ها = هویت اخلاقی
تعداد مقالات: 2
1. نقش واسطه‌ای عدم‌ درگیری اخلاقی در رابطۀ بین هویت اخلاقی و رفتار غیرمولد تحصیلی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 26-44

خاتون محمودنژاد؛ راضیه شیخ الاسلامی


2. رابطه ی هویت اخلاقی با بی‌صداقتی تحصیلی: بررسی نقش تعدیلی جنسیت

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-162

بهرام جوکار؛ مرجان حق‌نگهدار