کلیدواژه‌ها = خطای اندازه‌گیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اعتبار نمرات سوابق تحصیلی، نمرات آزمون سراسری و نمرات ترکیبی در پذیرش دانشجویان با استفاده از تئوری تعمیم پذیری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 92-121

سلیمان ذوالفقارنسب؛ غلامرضا یادگارزاده؛ احسان جمالی؛ ابراهیم خدایی