کلیدواژه‌ها = ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده
تعداد مقالات: 1
1. نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت‌گیری پژوهشی دانشجویان در انگیزش پژوهشی آنان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 50-68

محسن حیدرزاده؛ بهروز مهرام؛ حسین کارشکی