کلیدواژه‌ها = فهرست مشغولیت تحصیلی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مشخصه های روان سنجی فهرست مشغولیت تحصیلی در دانشجویان ایرانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 87-104

محمد آزاد عبداله پور؛ امید شکری