کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 4
1. فراتحلیل اثرات روش‌های تدریس گروهی بر بازده های تحصیلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-31

ایوب فیضی؛ جواد مصرآبادی؛ تقی زوار


2. بررسی ارتباط راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و خلاقیت با پیشرفت ریاضی در دانش‌آموزان تیزهوش اصفهان

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 65-85

محمد‌باقر کجباف؛ جمال عاشوری؛ محمد عاشوری


3. نقش فراشناخت، هوش و خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال اول متوسطه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 118-135

عین‌اله طیموری‌فرد؛ محبوبه فولادچنگ


4. طراحی و اجرای برنامه‌ی آموزشی مبتنی بر یادگیری موقعیتی و تعیین اثر مداخله‌ای آن بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 131-152

فخرالزمان نعیمی حسینی؛ حسین زارع؛ محمود هرمزی؛ فرهاد شقاقی؛ محمدحسین کاوه