کلیدواژه‌ها = تکنیک اشباع نظری
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه ی کیفی نیازها و روش‌های توسعه ی حرفه ای مدیران مدارس

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-62

علی اصغر حیات؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمیدرضا آراسته


2. مفهوم پردازی هویت حرفه ای اعضای هیات علمی؛ ارائه یک مدل کیفی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 100-123

معین فروتن؛ حمیده رشادت جو