کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی تاییدی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل مشخصه های روان سنجی فهرست مشغولیت تحصیلی در دانشجویان ایرانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 87-104

محمد آزاد عبداله پور؛ امید شکری


2. بررسی ساختار عاملی تاییدی مقیاس اضطراب ریاضیات-فرم ایرانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 124-145

غلامرضا رجبی؛ مهدی حریزاوی