کلیدواژه‌ها = ساختار کلاس
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی ابعاد خودکارآمدی بر اساس الگوی ارتباطات خانوادگی و ساختار کلاس

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-48

ندا نیکنام؛ بهرام جوکار