کلیدواژه‌ها = درگیری تحصیلی
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر آموزش الکترونیکی مبتنی بر بازیوارسازی بر درگیری تحصیلی یادگیرندگان زبان انگلیسی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 277-295

حجت دهقان زاده؛ هاشم فردانش؛ جواد حاتمی؛ ابراهیم طلایی


3. نقش اهداف پیشرفت و بازخورد معلم در درگیری تحصیلی دانش‌آموزان با واسطه‌گری خودگویی انگیزشی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 135-152

مریم زارع؛ هنگامه سارانی؛ مهدی رحیمی


4. بررسی رابطۀ ادراک از کلاس و درگیری تحصیلی به واسطۀ انگیزش تحصیلی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-134

قوام ملتفت؛ علی تقوایی نیا؛ ابوذر ایول


6. رابطۀ ساختاری تعامل معلم-دانش‌آموز، درگیری تحصیلی و سازگاری دانش‌آموزان با مدرسه

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 75-99

حیدر محمدی باغملایی؛ فریده یوسفی