کلیدواژه‌ها = دانشگاه
تعداد مقالات: 2
1. کالبدشکافی مؤلفه‌های فرهنگ در قلمرو آموزش و یادگیری دانشگاهی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 223-248

احمد کیخا؛ غلامرضا ذاکرصالحی


2. شناسایی مؤلفه‌های ساختار مطلوب دانشگاه: بسترسازی برای یادگیری پوی‏ پا

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 218-238

فرهاد احمدی اصل؛ سکینه شاهی؛ یداله مهرعلی زاده؛ مقصود فراستخواه