نویسنده = جعفر جهانی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی چارچوب ارزشیابی تلفیقی پیشرفت تحصیلی در دوره اوّل متوسطه نظام جمهوری اسلامی ایران: پژوهشی کیفی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 100-122

مهدی محمدی؛ جعفر جهانی؛ مریم شفیعی سروستانی؛ قاسم سلیمی؛ مجید کوثری


2. رابطه سبک‌های یادگیری و روحیه پژوهشگری دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 230-244

مریم شفیعی سروستانی؛ جعفر جهانی؛ سید روح الله موسوی پور