نویسنده = سمیه ساداتی فیروزآبادی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه‌ی جهت‌گیری ارتباطی خانواده و نگرش نسبت به خلاقیت با نقش میانجی انگیزش تحصیلی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-121

قوام ملتفت؛ سمیه ساداتی فیروزآبادی؛ حمیده اداوی