نویسنده = مریم شفیعی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر رویکرد آموزشی تدریس بازی برای فهم (TGFU) بر یادگیری مهارت‏ های ورزشی دانش‏ آموزان دورۀ اول متوسطه در درس تربیت بدنی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 163-182

مهدی محمدی؛ امید سلیمانی بالاوی؛ جعفر جهانی؛ مریم شفیعی؛ فرهاد دریانوش


2. طراحی چارچوب ارزشیابی تلفیقی پیشرفت تحصیلی در دوره اوّل متوسطه نظام جمهوری اسلامی ایران: پژوهشی کیفی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 100-122

مهدی محمدی؛ جعفر جهانی؛ مریم شفیعی سروستانی؛ قاسم سلیمی؛ مجید کوثری


3. رابطه سبک‌های یادگیری و روحیه پژوهشگری دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 230-244

مریم شفیعی سروستانی؛ جعفر جهانی؛ سید روح الله موسوی پور