نویسنده = سیدابراهیم میرشاه جعفری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آموزش فعال فناورانه (TEAL) در درس زیست‌شناسی بر انگیره‌ی تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-16

ندا پریشانی؛ سیدابراهیم میرشاه جعفری؛ احمد عابدی