نویسنده = بهرام جوکار
تعداد مقالات: 2
1. تاب‌آوری اخلاقی تحصیلی: از مفهوم سازی تا سنجش

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 88-114

سمیرا راهپیما؛ بهرام جوکار؛ مسعود حسینچاری؛ فرهاد خرمائی


2. پیش‌بینی ابعاد خودکارآمدی بر اساس الگوی ارتباطات خانوادگی و ساختار کلاس

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-48

ندا نیکنام؛ بهرام جوکار